Kerstins Hemsida

 

Medborgarförslag om Poolskydd        Svar KF 28 maj -09


12 februari 2009 lämnade jag ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. Frågan var om det skulle löna sig att investera i ett poolskydd till stora bassängen vid Sannabadet. Nu har svaret kommit och det var mycket förvirrande. Ett poolskydd skulle spara mellan 70 och 80 % energi. Det finns inget underlag som konkret talar om vad energibesparingen på 70/80 % innebär. Politikerna har fattat beslut utan att ta reda på fakta. Jag har eftersökt underlaget men det finns inte.
I svaret står ”Energi sparas både i driften av reningsverket, eftersom det inte hamnar så mycket skräp i bassängen, och på grund av att vattenytan inte släpper ifrån sig lika mycket värme. Dessutom går det inte åt lika mycket kemikalier för att rena vattnet om bassängen är försedd med ett poolskydd.”  Kostnad c:a i miljon. Man säger vidare att ännu säkrare ur olyckssynpunkt är att förse bassängen med ett pooltak som går att skjuta undan. Att satsa på ett sådant är något dyrare, dryga miljonen.
Beslutet blev att på grund av kommunens försämrade ekonomi investeras det inte i ett poolskydd vid Sannabadet.
Man har inte svarat på frågan om det skulle löna sig. Utan underlag går det inte att säga om det lönar sig eller ej. Sannabadet ska förhoppningsvis finnas även om 10 år. Det är på sikt man måste se en investering.
Politikerna har prioriterat en vattenrutschbana vid Sannabadet vilken är en rejäl energibov. Uppvärmt vatten från bassängen pumpas upp i banan som kyls ner av luften för att sedan åter värmas upp i bassängen.
I dagarna har kommunen bjudit in olika organisationer till ett möte för att presentera ett  förslag på miljöplan 2009-2015 för ett hållbart samhälle. I den planen ska både kommunen och dess innevånare hjälpas åt för att minska slitaget på vår miljö.
Den ena handen vet inte vad den andra gör.

 

Jag har frågat tjänstemän i kommunen om vad 70-80 % är i pengar.  Någon dag efter att jag frågade fick jag besked. Det är c:a 100 000,00 lägre energikostnad plus att det går åt mycket mindre klor och lägre slitage på reningsanläggningen. Det gick snabbat att få fram skaplig fakta. Men man nåste fråga för att få svar. Jag tycker att det vore klokt av kommunen att tänka klimatsmart speciellt när driftskostnaden sjunker. Alla kommuninnevånare uppmanas att värna klimat och miljö.