Kerstins Hemsida

Motion  Sannabadet - Poolskydd

Vi i framtidspartiet i Lekeberg lade en motion i juni 2011 om att skaffa ett poolskydd till Sannabadets stora bassäng. Det skulle spara 70-80% energi, kemikalieförbrukningen skulle minska samt att reningsverket inte skulle belastas i samma utsträckning som i dag.
Ett poolskydd skulle bli en vinst ur energisynpunkt men även i miljöhänseende p.g.a. lägre kemikalieanvändning.
Svaret kom redan på kommunfullmäktige i oktober och motionen bifölls och uppdraget skulle gå till LEKO att utreda möjligheten att skaffa ett poolskydd till stora bassängen i Sannabadet.