Kerstins Hemsida

Ekonomi - budget

Jag har ställt mig frågan hur det kan komma sig att det gått så långt innan den ekonomiska tillbakagången för Lekebergs kommun uppdagades för de inblandade.

Redan 27 mars i år( 2008) ställde jag några obekväma frågor i kommunfullmäktige. Bland annat:

Hur mycket är avsatt för investeringr i år? Kommunen ska köpa in en vattenrutschbana det är väl en investeing som inte var känd när budget fastställdes? Kommer den att tas i bruk i sommar?

Näringslivsavdelningen som är på gång finns väl heller inte med i årets budget? Den kommer väl att kosta både i investering och drift? Hur hanteras det ekonomiskt? Investeringar brukar oftast dra med sig driftskostnaer. Finns det planer på ökade ramtilldelningar? Kommer medel att tas ur det egna kapitalet? Finns det planer på en ny förskola i Fjugesta under detta år? Förskolan i Hidinge/Lanna är väl med i årets budget?

Jag tror att mina frågor aldrig varit uppe för diskussion. Med facit i hand så har aldrig kostnaderna varit i fokus. Det skrämmer mig.

Investeringsfrågan blev obesvarad.

Vattenrutschbanan skulle LekebergsBostäder, LEBO, köpa in och kommunens hyreskostnad skulle öka. ( Fanns köpet med i i LEBO:S investeringsplan, tro?) Om den skulle tas i bruk i sommar blev obesvarad. Näringslivsavdelningen var inte namnet utan omorganisation och den skulle täckas inom befintlig budget. ( På kommunens hemsida hade man skrivit att en Näringslivsavdelning skulle skapas och till och med bemanning fanns med). Jag tolkar det som att inga kostnader har diskuterats eftersom det i delårsrapporten stod i text att en orsak till det befarade underskottet var bland annat kostnad för Näringslivsavdelningen.

Frågan hur hanteras det ekonomiskt, inget svar.

Frågan om ramtilldelningar, inget svar.

Kommer det att tas ur det egna kapitalet, inget svar.

Förskolan i Fjugesta är planerad till 2009 och förskolan i Hidinge/Lanna finns med i årets budget.

Jag är inte förvånad att det ekonomiska läget är kaos. Ingen av ledande politiker är intresserad av ekonomi. Ingen sätter stopp för visioner och högtflygande planer, som inte är realistiska. Ekonomin är inte väsentlig varken för allians eller opposition. Jag har inte läst några resevationer från oppositionen mer än om vårdnadsbidraget och när delårsrapporten föredrogs i september i fullmäktige så tyckte oppositionen att kommunen skulle införa anställnings- och inköpsstopp.

Kerstin Leijonborg