Kerstins Hemsida

 

Nu kommer jag att skriva något som jag aldrig trodde skulle komma genom min penna. Lekeberg klarar inte sitt uppdrag att vara egen kommun om inget drastiskt kommer att ske. När kommunen bildades 1995 var jag jublande glad till motsats när vi tvångsinfördes med Örebro kommun i början på 70-talet från att ha varit Lekebergs kommun. Det året firade jag inte nyår.

I början som egen kommun var väldigt många människor engagerade. För att få tillstånd en översiktsplan för kommunen bildades studiecirklar runt om i kommunen. Det kom fram mycket bra som sedan sammanställdes i den första översiktsplanen. Alla kände sig delaktiga och var det. Då stod kommunen för skola, barnomsorg, äldrevård och omsorg teknik- miljö och byggfrågor, ja allt som sker i en kommun. Den som aldrig tidigare tänkt i politiska banor blev intressserade och ville vara med och bidraga med sina kunskaper. I dag är det svårt att få människor engagerade i politiken.

Det enda som kommunen har ansvar för i dag är skola, barnomsorg, äldrevård och omsorg, kultur och fritid och i viss mån gator och vägar. Allt annat samarbetar kommunen med grannkommunerna om.

En liten kommun med få innevånare. Alla känner minst en politiker sades det då -95 och det var positivt. I dag är det tveksamt om något fungerar bra. Omsättningen på lärare är stor, vården är underbemannad med dålig arbetspolitik, personalen har det tufft. Men det viktiga för de styrande är att det byggs mer, att inflyttningen är stor så vi ligger i topp bland grannkommunerna. Det kan inte vara ett självändamål att växa stort. Det medför inte bara höga skatteintäkter utan det medför stora kostnader också. Inte minst för skolor, förskolor, byggnader drift och personal.

Fritiden är viktig att satsa på och det är ofta bra. Men att sälja produktionsskog i Mullhyttan för att betala c:a 3 miljoner för Lanna badgruva är inte försvarbart Vilka kostnader det medfört under åren som gått vågar nog ingen att grotta ner sig i. I år har Lekenbadet införskaffats ( 550 000,00) vilket kommunen tidigare hyrde. Vad det kommer att kosta i förlängningen står i stjärnorna för budget brukar inte vara det viktigaste vid nyförvärv. Gustavsviks avdankade vattenrutschbana köptes  för 50 000,00 men innnan den kunde börja nyttjas hade den kostat drygt 2 miljoner.

Ska man skratta eller gråta!

 

Det är två stora områden, vård och skola, som kommunen har ansvar för men inte ens det kan man glädjas över. Skolskjutsarna som alltid har fungerat förträffligt under alla år som egen kommun och även långt dessförinnan har så gott som gått i graven. Kommunen behövde helt plötsligt ta hjälp med planeringen. Vad då planering? Är det inte samma planering som det alltid varit? Skjutsa barnen hemifrån och till skolan och så tillbaka hem igen. De flesta barnen bor på samma adresser som tidigar år annars har det kommit in någon ny på adrerssen. Det finns inte många tomma bostäder i Lekeberg. Var ligger problemet?

 

Det enda som skiljer stort är att ta bort de som slutat nian och plocka in de yngsta som ska börja. ett år från båda håll. Inflyttningar/utflyttningar under året kan väl inte vara ett problem, eller? Man tappar andan.

Nej jag skrattar inte för detta är verklighet i Lekebergs kommun 2017.

Vården har sina problem. Det finns inte tillräckligt med utbildad personal. det är genomgående över hela landet. Personalen som finns gör sitt yttersta. De som får vård är nöjda men hur länge ska personalen stoppa. Dubbla arbetspass, vikarier som inte hunnit få introduktion och allt pappersarbete som bara läggs till deras arbetsuppgifter. Här måste fler arbetssgrupper in så vårspersonalen får vårda.

Lägg krut på de områden som kommunen fortfarande ansvarar för och låt inte glans och prakt få ta över.

I den inriktning som bedrivs nu tror jag tyvärr inte längre på Lekeberg som en blomstrande kommun.

Kerstin Leijonborg