Kerstins Hemsida

Medborgarförslag 1 

Fjugesta 2008-01-09

Vi i Lekeberg bor i en expanderande kommun. Befolkningen har ökat sakta men säkert under åren som egem kommun.Det är många barnfamiljer som köper eller bygger villor. Störst har utvecklingen varit i Hidinge/Lannaområdet. Det är något för kommunen att ta fasta på och arbeta vidare med.

Det finns många äldre som bor i villor i detta område och som så småningom vill flytta till mindre och mer lättarbetat boende. lägenheter. Trädgården har kanske blivit för stor och arbetsam. Husunderhåll och snöskottning är andra problem som gör att det inte går att bo kvar.

De som flyttat till området är i arbetsför ålder nu kommer om några år börja tänka på framtiden. Var ska vi bo när barnen flyttat och vi vill lägga tid och kraft på annat än att sköta ett hus? En hyreslägenhet eller bostadsrätt för seniorer är mer bekymmersfritt.

I Hidinge/Lannaområdet finns inga sådana lägenheter att tillgå. Däremot byggs det i Fjugesta. Då uppstår problem. De som bor i Hidinge/Lanna vill inte flytta till Fjugesta. Den orten har inte varit deras naturliga servicort. Oftast har de arbetat i Örebro, Karlskoga eller Kumla. De är orienterade i dessa omgivningar men deras grannar, vänner och bekanta finns på hemmaplan. När det inte finns möjlighet att hyra "hemma" så tittar de på platser där de tillbingat stor del av sin arbetsverksamma tid:Örebro, Karlskoga och Kumla. Vi tappar våra kommuninnevånare.

Det kan inte vara kommuens mening att mota bort våra "egna" på grund av bostadsbrist. Det är i första hand våra nuvarande kommuninnevånare som ska trivas och må bra i de olika skedena i livet. Det är de som är våra bästa marknadsförare. Det är innevånarna som ska ställa krav på kommunen och inte tvärtom.

Vi, undertecknade, pratar ofta med våra kommuninnevånare i ovan nämnda område och det är tydligt att många som vill flytta från sitt hus inte ser någon möjlighet att stanna kvar i kommunen på grund av att det saknas alternativa boenden för dem.

Därför vill vi att kommunen unddersöker möjligheterna att själva eller om någon entreprenör vill satsa på Hidinge/Lannaområdet och bygga flerfamiljshus, för seniorer, med god standard så det är ett vettigt alternativ mot att flytta till närliggande kommuner. Det är bråttom, det är nu det ska ske när vi befinner oss i ett utvecklingsarbete i området med nya motorvägen som god draghjälp.

Cecilia Eklund                      Kerstin Leijonborg