Kerstins Hemsida

Detaljplan Torgtomten i Fjugesta
Det är som vanligt att innevånarna drar det kortaste stråt när förändringar ska ske. De tas inte på alvar.
I senaste årsredovisningen stod att Bostadsbolaget tänkte bygga i Lanna eller i Fjugesta där man ser att behov finns. Nu har det kommit till ett förslag om att ändra detaljplanen för Torgtomten i Fjugesta. Man har begärt yttranden från länsstyrelsen i Örebro, Lantmäteriet, Trafikverket, Sydnärkes Miljönämnd, Nerikes Brandkår och TeliaSenora Skanova. De ser naurligtvis bara om det inte är olagligt inte hur verkligheten blir. Det går alltid att göra dessa myndigheter nöjda. Boende i området har skrivit två gånger under arbetes gång och de har inte tagits på alvar. Det som gjorts är att i stället för 12 meter sänker de hushöjden till 10 m. Då ska man veta att det tillkommer tak och ev skorsten enligt ritningen och då kan det bli 15 meter. I detaljplan som ligger är det inte hushöjd utan två plan + takhöjd som står som kanske är 10 meter totalt.
Det kan inte vara bråttom att ändra detaljplanen. Bygg färdigt på Norrgårdsområdet och få till det på marken söder om Fjugesta. Det kanske inte är aktuellt att bygga nu.  Vänta med att ändra befintlig detaljplan tills det att man säkert vet att det är dags att bygga.
Min erfarenhet är att när en detaljplan blir antagen så sitter spaden i marken näst intill samma dag.
Nu är det väl skolor och äldreboenden som är aktuellt. Ta ett steg i taget.
Vi har ju tur i vår kommun att andra entreprenörer än bostadsbolaget är intresserade av att bygga hos oss. Låt dem göra det.
FL yrkaade på att inte ändra den detaljplan som ligger. Framtidspartiet reserveade sig för eget förslag.

Det som innevånare ville var att det inte skulle byggas så högt. I detaljplan låg att en fastighet skulle få byggas som var 2 våningar . Kommunens nya förslag var 12 meter + tak och ev skorsten där jämkade kommunen och sänkte till 10 meter. Det innebär tre till fyra våningar i stället för två våningar och en totalhöjd på 15 meter.

Äldreboendet Oxelgården får vädigt mycket försämrad utsikt, en huskropp precis utanför deras balkonger och ljusinsläppet begränsas. Direkt öster om det tänkta husbyggget ligger en fastighet som får samma bekymmer dessutom är den belägen några meter lägre än det "nya" huset.

Planen som ska bebyggas har fungerat som parkeringsplats och den är oftast fullbelagd. Var ska de boende i det nya huset parkera?  Resultatet är ju färre parkeringsplatser. Fler boenden och speciellt som det är tänkt med små lägenheter blir det ganska många boenden.  Det här har kommunen inte alls tagit på allvar. Kommunen hänvisar till en parkering som ska anläggas ett par kvarter längre bort. Den kommer inte att täcka behovet.

Det här är inevånarnas farhågor som kommunen inte brydde sig om.