Kerstins Hemsida

På allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige  den 11 september ställde jag en del frågor som både jag och kommuninnevånare vill få svar på.

Spontant ställde jag en fråga i ett ärende som klubbats igenom på kvällens möte.

Det gällde ett lämnat medborgarförslag om Gång & Cykelviadukt över länsväg 204, Fjugesta - Kälkesta.

Fullmäktige var inte beredd att gå vidare med ärendet utan skulle svara förslagsställaren att kommunen inte kan prioritera en sådan viadukt. Det är inget fel att ta en sådan ställning men frågeställaren hade även frågat om alternativt vägtunnel. Den har överhuvudtaget inte undersökts, enligt svaren i alla fall.

Det finns i dag en gångtunnel under 204:an som gjordes när vägen byggdes. Det var en markägare som fick igenom den önskan då. Han hade betesmarker som blev delade av 204:ans tillkomst och då fick han en gångtunnel under vägen. Den finns i närheten av den plats som förslagsställaren vill ha viadukten men det finns ingen väg till tunneln. Ingen har i svaret tagit notis om detta utan bara svarat på viadukt. Det kan ju tänkas att kommunen kan söka bidrag från Länsstyrelsen - EU för en sådan trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Men det verkar inte som om någon haft den tanken.

Jag fick ett snabbt tillyxat svar på mötet att det finns ingen väg till tunneln punkt slut ungefär.

I det här området är det planer på att bygga ett nytt bostadsområde. Det är ganska långt framskridit. Det skulle faktiskt vara bra ur den synvinkeln när fler människor kommer att vistas i området och de liksom många nuvarande som bor i området gärna går över till Kälkesta för cykelturer och promenader. Men intresset från kommunens del är ljummet.

 

Jag tog upp en gammal fråga från 31 januari i år. Grusgatan Ö:a Långgatan söderut från Letstigen.

I februari fick jag svaret att grusgatan ska iordningsställas snarat och även beläggs. Det har hittills inte hänt något mer än att gtan har skrapats på ytan och lite grus har tillförts.

Svaret nu blev att mackägaren som har sin mark intill gatan har sökt bygglov för att förändra mackområdet och då är kommunen inte intresserad av att i ordningsställa gatan innan mackområdet är klart. Det kan ta upp till något år.

Min reflektion blir då: kan man inte iordningsställa en grusgata i farbart skick som grusgata för att granntomten ska förändras. Det går väl att grusa  upp gatan och täppa igen alla hålor. När granntomten är iordningsställd kan gatan beläggas. Svårare kan det inte vara.

En dam kom i dag och frågade om jag kunde hjälpa till att driva på kommunen så att en liten grusgatestump av Bruksgatan kunde göras farbar. Vi som bor här har försökt men vi har inte lyckats. Javisst jag ska till KF i dag jag ska ta upp frågan vilket jag gjorde. Kommunchefen sa att han inte visste att gatan var så dålig men han skulle kolla upp det. Han skrev och noterade.

Döm om min förvåning när jag på fredag em, dagen efter KF, strax efter kl. 17 fick besök på mitt arbete av samma kvinna som gett mig uppdraget om grusgatan.

Hon kom i och sa TACK FÖR GRUSET!

I dag har de lagt på grus och täppt till hålorna så gatan är acceptabel. De har lagt ner ett bra jobb sa hon. Hon var jättenöjd.

 

I våras ställde jag en personalfråga som löd under Vård- och omsorgsnämnden, VON. Den skulle jag få svar på senare. Jag undrade om det skulle bli under kvällen. Men eftersom ordf.  i VON inte var med på fullmäktigemötet och 1:e vice ordf. gick när det var dags för allmänhetens frågestund så blev inte frågan besvarad.

Min sista fråga denna kväll handlade om belysningen i Fjugesta samhälle och vid torget. När jag tog upp den i juni ipåtalade en från oppositionen att jag var fel ute. Frågan skulle inte ställas på KF. Gör som jag jag talar med tjänstemännen. Han hade fått samma fråga från en kommuninnevånare och som sagt gått till personalen. Bra, fint då är frågan ur världen.

Men tyvärr, i slutet av augusti har det inte hänt något med belysningen. Den gemensamma frågeställaren talade då med oppossitionsmannen och fick uppgiften att ärendet inte var anmält. Sedan fick hon upplysning om att kommuninnevånarna ska anmäla till kommunen när lampor slocknar.

Då blir min fråga: ska verkligen allmänheten rapportera in när lampor slocknar. Om en lampa blir mörk och 50 personer upptäcker det. ska alla 50 då anmäla. Många samtal blir det för det. Det kan inte vara möjligt.

Jo, sa han som kunde ,så är det.

En upplysning gavs av en från alliansen. Han talade om att ny belysning är på gång. Då kommer det att automatiskt att gå rapport till kommunen att en lampa är sönder. Det var en bra information.

Då undrar jag går det också rapport till den som ska utföra arbetet?

 

 

 

Kommunfullmäktigemötet inleddes med en föredragning Marie Montin som under lång tid arbetat med förebyggande arbete mot alkohol, narkotikal och tobak, ANT. Hon berättade om arbetet som förts i kommunen under flera år och att  arbetet gett ett positivt resultat.

Det föranledde en åhörare att gå upp och ställa en fråga, som många i kommunen också ställt sig.

När det finns ett så bra arbete i gång varför ser vi varje dag ungdomar stå utanför Lekebergsskolan vid Letstigen och röka under skoltid? De har inte ens ålderna inne för att köpa tobak.

Ordf. i Kultur- och bildningsnämnden svarade att ett intensivt arbete pågår i skolan. Föräldrar informeras på föräldramöten och liknande träffar och eleverna får också information. Men det är ett svårt och krävande arbete.

 

En  sak som gladde mig var att flera kommuninnevånare har nappat på rättigheten att lägga fram medborgatförslag i fullmäktige. Inte mindre än sju medborgarförslag fanns med och då vara bara ett från mig.

Vi är på rätt spår.