Kerstins Hemsida

 

EU-valet

Den 7 juni 2009 är det Eu-val i Sverige. Hur månag av de röstberättiga vet det? Det står och hörs inget eller vädigt lite om det i media. Är de etablerade partierna så självgoda att de tror att befolkningen ska rösta på dem fastän de inte berättar om vad EU-valet innebär och vad de olika partierna kommer att arbeta för? Människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet köper inte grisen i säcken. Förr var det så självklart vad partierna stod för. I dag kan man till och med blanda i hop Moderaterna med Socialdemokraterna. Inget är självklart. Bara en sådan sak som att byta valuta från SEK till EURO. Det handlar naturligtvis inte bara om att byta utsende på sedlarna och att man inte behöver växla pengar när man åker utomlands. Det gäller så mycket mer och på andra plan. Varför informerar ingen om det. Flera partier har haft sina kongresser och träffar bara partifolk. Det vore väl intressant att få ut sitt budskap till allmänheten. Inte bara låsa in sig och och idka inbördes beundran.

Det finns de  som frågat mig om valet till EU. Men jag säger som jag tycker, rösta blankt om Du inte kan hitta information på något sätt. Rösta inte bara på ett parti som Du tror är bra för inget säger att det partiet arbetar med EU-frågor som Du kan ställa upp på. Ska EU-politikerna sitta i Bryssel och lyfta oerhörda löner ska de åtminstone ha vett att informera sina väljare. 

April-09