Kerstins Hemsida

Svartåns vatten

När LRF bjöd in till årets "Bonnadopp" på Sannabadet och en punkt i programmet var utfrågning av politiker var Svartåns vatten en stor fråga. Under ett antal år har studier runt Svartåns vatten skett från Örebro och Lekebergs kommuner. Det gäller att skydda Svartåns vatten från föroreningar. Ett förslag som finns är att det ska vara en odlingsfri zon på 50 meter från Svartån. Det ska vara en sådan gräns för att skydda vattnet som går till Örebro reningsverk för rening och vidare som dricksvatten. 50 meter är inte rimligt. Det finns jordbrukare som har en stor del av sin arealer utmed Svartån. Skulle den gränsen gå igenom kan 1/3  av marken försvinna som odlingsbar mark. I dag finns det jordbrukare som anlagt vallar och infiltrationer som ska skydda Svartån från förorening/utsläpp i vattnet men även dämpa för översvämningar som också kan bidraga till föroreningar.  En realistisk zon kan ligga på 6-10 meter från vattnet. Lantbrukarna värnar naturligtvis om vår natur och arbetar gärna för att bibehålla den i så gott skick som möjligt men blir det sådan strikta regler som politiker plockar fram tillsammans med tjänstemän är det inte realistiskt att driva jord- eller skogsbruk i dessa områden.

Lekebergs kommun måste lyssna och ta till sig av det som de som praktiskt arbetar med jord och skog säger. De har stor kunskap och vill naturligtvis att vår natur ska skyddas men ändå vara livskraftig och värd att odla.

De etablerade politikerna visste inte mycket om vad som skedde i denna fråga.  Det är ju väldigt konstigt eftersom jag vet att denna studie har hållit på under ett par tre år där kommunen fått bidrag och det avsatts medel för just detta ändamål att tillsammans med Örebro kommun arbeta fram en plan för att bevara Svartåns vatten. Örebro skulle göra denna plan och Lekebergs kommun fick haka på för att kunna vara med och påverka den del av Svartån som rinner i Lekebergs kommun. Tyvärr har politikerna inte förstått att det här är en mycket viktig fråga både för vattnets hälsa och för de som livnär sig på marken.  Man måste komma till ett resultat som gynnar båda parter så gott det går. 50 meter odlingsfri zon är helt orimligt!

Lekeberg är en landsortskommun där många är beroende av jord och skog. Lekebergs kommun vill vara en företagsvänlig kommun då måste lantbruket tas på allvar och här är verkligen ett område där politikerna kan stötta företagsamheten.