Kerstins Hemsida

Kommunfullmäktige i Lekeberg

 

MOTION  2016-02-25

Beslut fattade i Kommunfullmäktige som inte blivit verkställda

Kultur-och Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har skyldighet, i vissa beslut där ärendena är lagstyrda att rapportera till Kommunfullmäktige, KF, om beslutade ärenden som inte blivit verkställda, några gånger om året.

Vi i Framtidspartiet vill att Kommunstyrelsen ska rapportera till Kommunfullmäktige, KF, vilka beslut som fattats av KF men inte blivit verkställda. Beslut som fattas av kommunens högsta instans ska naturligtvis verkställas. Om de av någon anledning inte kan verkställas ska det rapporteras tillbaka till KF, senast ett år efter fattat beslut, med en skriftlig förklaring, kostnadsberäkning, utredning och konsekvensanalys. Det är sedan KF som beslutar hur frågan ska behandlas vidare.

Med ovanstående skrivning vill Framtidspartiet i Lekeberg att av Kommunfullmäktige fattade beslut som inte verkställts redovisas för Kommunfullmäktige.

 

Fjugesta den 25 februari 2016

För Framtidspartiet i Lekeberg

Kerstin Leijonborg, Johnolov Ohlson, Olle Leijonborg

Motionen bifölls.

En reflektion: motionen borde inte behöva ställas eftersom det vore helt naturligt att Kommunfullmäktige får reda på varför en bifallen motion inte vekställts.