Kerstins Hemsida

Kommunstyrelsen

27 augusti var det kommunstyrelsemöte i Lekebergs kommun.
Jag representerar Framtidspartiet i denna samling. Vi skulle bland
annat ta ställning till budgetäskanden från nämnder och styrelser.
Diskussion görs en timme innan beslut ska fattas, beredningstid.
Det diskuterades en hel del. Jag var inte överens om det som avsattes
till oförutsett och hur det hade presenterats i handlingen, i princip inte
alls. Förslaget till budgetförstärkningarna som låg för beslut är inte helt
klart att kommunen har pengar till. Det beror på om ett nytt skatteutjämnings-
förslag börjar att gälla vid årsskiftet, efter att vi har tagit beslut om budget i Kommunfullmäktige.
Jag ifrågasatte det starkt under diskussionen.
Efter paus för fika startar kommunstyrelsemötet.
När det var dags att gå till beslut, gick det som alltid, Ärenden klubbades i
rask takt, inga diskussioner. Beslutet gick mig förbi. Men jag bad om återgång till
ärendet och fick det beviljat och kunde därmed meddela att jag inte deltog i
beslutet om äskanden från nämnder och styrelse utan meddelade att jag tar upp det i Kommunfullmäktige.
Det skulle alltså vara frid och fröjd.
När jag öppnade Nerikes Allehanda i dag på morgonen slog det mig i ansiktet
att alla varit eniga om att föreslå Kommunfullmäktige att anta budgetäskanden
som förelåg. Det är inte överensstämmande med verkligheten.
Journalisten hade fått oklara uppgifter. Att inte delta i ett beslut betyder inte att man godkänner beslutet men så tolkade KS-ordf. och delgav tidningen det.