Kerstins Hemsida

I dag, 27 april, är ett extra kommunfullmäktigemöte, KF, insatt. Ärendet är att besluta om Lekebergs kommun ska införa vårdnadsbidrag. Det är ett ärende som verkligen blivit långbänk. Socialdemokraterna, har ända från barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och KF reserverat sig på rent ideologiska grunder. Det är helt okey, de ska naturligtvis rösta enligt sin övertygelse. Det som är lite märkligt är att de i KF begärde återremiss för att det var för dåligt underlag att ta beslut på. De har haft möjlighet att begära återremiss och bättre underlag innan ärendet kom till KF. Eftersom ordf. i KF inte respekterade att återremiss begärdes (även Västerpartiet och Miljöpartiet hängde på) blev ärendet överklagat och fick tas upp på nytt vid nästa KF som var 8 april i år. Då begärde  S, V och Mp återigen återremiss. Eftersom ärendet var nytt kunde det ske. Återremiss får bara göras en gång sedan ska det gå till beslut. I dag ska alltså ärendet beslutas. Ett KF kostar 10-15 tusenkronor med arvoden, annonsering och andra kringkostnader.  Är det verkligen värt det. Eftersom alliansen tydligen är väldigt överens i ärendet kan S, V och Mp inte påverka beslutet i kväll utan vårdnadsbidraget kommer att träda i kraft 1 juli.

Vårdnadsbidraget är ett bidrag som får sökas av dem som är berättigade till det. Det är inget tvång utan helt frivilligt att använda sig av. Antingen är någon förälder hemma och tar hand om sina barn, 1-3 år, eller annars lämnar man sina barn i barnomsorgen om man har behov av det. Det är inget konstigt i det, bara ytterligare en valmöjlighet.

Det ska bli intressant att se om de partier som är emot vårdnadsbidraget i valrörelsen kommer att lova och hårt driva att de tar bort vårdnadsbidraget om de kommer till makten efter valet i höst. I så fall kommer vårdnadsbidraget att leva drygt ett halvår om det blir regimskifte i september.