Kerstins Hemsida

2011-07-25

Vindkraftspark i södra Kilsbergen - NEJ TACK

Det verkar som om både Alliansen i Lekeberg och Stena Renewable har fått kalla fötter. I dagarna fick alla ledamöter i Kommunfullmäktige, KF, i Lekeberg ett brev från Stena Renewable som skulle förklara vad en vindkraftspark, som de planerar att anlägga i södra Kilsbergen, är.

-Det viktiga är att du skapar dig en egen uppfattning, stod det i brevet.

Vid senaste KF i juni fanns tre motioner angående vindkraftspark i Kilsbergen på dagordningen. Alla handlade bland annat om att lägga veto angående vindkraftspark i södra Kilsbergen. Dessa plockades bort av ordförande utan förklaring och behandlades aldrig.

Nu kan vi lägga ihop 1+1 och förstå att alliansen i Lekeberg inte var säkra på att få tillräckligt stöd i KF för att fortsätta driva planering för vindkraftverkspark tillsammans med Stena Renewable. Därför fegade de ur och drog tillbaka dessa ärenden i KF.

Det vi som politiker ska göra är inte att skaffa all teknisk kunskap om vindkraftsparker. Vi ska i första hand lyssna till våra innevånare. Hur vill de att vår kommun ska drivas och utvecklas?

 

Från Stena Renewable trycker man på att Kilsbergen är utpekat som riksintresse för vindbruk vilket innebär att staten anser att det är ett av de områden i Sverige där vindkraft bör byggas. Det står faktiskt inte att det SKA byggas. I Länsstyrelsens analys om vindkraft i Örebro län 2011:15 står det angående Kilsbergen " området bör som helhet undantas från vindkraft.

I det tematiska tilläget som är utställt i entrén i kommunhuset kan man läsa på sid. 11 att huvudkriterier vid utpekande av riksintresseområden har varit områden med beräknad medelvind på 6,5 m/s på 71 meters höjd över nollpunktsförskjutningen. Då verken blir högre kan vindar på högre höjd nyttjas. På 103 meter över nollplansförskjutningen är medelvinden högre än 6,5 m/s i nästan hela kommunen. Det finns alltså andra platser i kommunen som kanske kan vara mer lämpade för vindkraftsanläggningar än södra Kilsbergens känsliga natur.

 

Det verkar som om Stena är rädd att tappa denna mjölkko som vindkraftsparken skulle bli för dem. Det handlar bara om kommers och stora vinster för företaget. Något nytt i faktaväg kunde inte jag utläsa av brevet. Så jag har klart tagit ställning i frågan.

Nej tack till vindkraftspark i södra Kilsbergen