Kerstins Hemsida

 

Jag skickade denna text till debattsidan i lokaltidningen. Den 26 april -09 var den iförd.

I Nerikes Allehanda kunde man för en tid sedan läsa att Lekebergs kommun skulle gå i borgen med ytterligare 95 miljoner för LekebergsBostäder om Kommunfullmäktige så beslutar. Det är oroväckande att den kommunala borgen sedan kommer att vara 225 miljoner kronor när kommunen inte har fasta tillgångar mer än några ha skogsmark. Alla fastigheter har redan avyttrats till LekebergsBostäder. Den enda egentliga tillgång som kommunen har är skatteintäkterna vilka beräknas minska under att antal år. Om kommunens bostadsbolag får ekonomiska svårigheter så är det av skattekraften det hämtas pengar. Alltså kommunens skattebetalare får betala och samtidigt tas resurser från kärnverksamhet. Kommunen har vid minst två tillfällen redan skjutit till ägartillskott i miljonstorlek. Jag är inte säker på att skattebetalarna tycker att det är av godo med det nya hus som är på gång att byggas om de fått reda på konsekvenserna. Sveriges Kommuner och Landsting har sagt att kommunen har för kostsam kärnverksamhet. Det kommer inte att lindras med 1800 nya kvadratmeter, även om andra lokaler avyttras. Hyran blir relativt hög kan man tänka. Mer verksamhet kräver förmodligen fler personal. Den nya fastigheten sägs kosta 66 miljoner kronor, därtill ska ett nytt dagis byggas samt ett energisparprojekt genomföras. Då kan man räkna ut att dagiset och energisparprogrammet ska kosta 29 miljoner! eller vad är det mer för kostnadskrävande projekt som ska igång som vi innevånare inte fått reda på? Det bör vara något mer än " en sinnenas trädgård" som det andats om.

Man får verkligen hoppas att sittningen lunch till lunch som kommunledningen hade på Åkerby kursgård gav resultat. Det borde i alla fall ha framkommit att kommunens största utgift är personalens löner. För att minska på kostnaderna måste personal sägas upp. Uppenbart vore också att det är tjänstemän och inte personal på "golvet" som blir övertalig. Hur kan vi driva skola om det inte finns lärare/pedagoger? Hur kan vi ge god vård och omsorg om det inte finns vårdpersonal?

I kommunfullmäktige har frågan ställts till politikerna ett flertal gånger om det verkligen finns pengar till nya verksamheter såsom näringslivsavdelning, medborgarkontor, storsatsningen på Sannabadet och det nya huset Kastanjen. Svaret har hela tiden varit att det finns pengar i budget men det har det uppenbarligen inte gjort eftersom det nu redovisas negativt resultat, och några av orsakerna har varit de ovan nämnda, samt att kommunen nu tvingas spara mångmiljonbelopp.

Kerstin Leijonborg