Kerstins Hemsida

Önskelistans konsekvenser

Om upprustningen av Sannabadet och installationen på vattenrutschbanan som beräknas till c:a 1,5 miljoner kronor inte håller budget utan troligen kommer att kosta ytterligare drygt 300 000,00, då blir man rädd att tänka på vad slutnotan på nya huset Kastanjen i Fjugesta kommer att kosta som är beräknat till 66 miljoner kronor. Har det inte skett en regelrätt upphandling? Om den gjorts på rätt sätt ska man väl veta vad det kostar att genomföra satsningen. Blir det förändringar och fördyrande åtgärder ska väl sådant också granskas och godkännas, eller sker allt per löpande räkning? Finns det inga ekonomiska rådgivare för politikerna i Lekeberg att tillgå, eller lyssnar de inte ens på dem? Politikerna betar av en lång och dyr önskelista utan att titta på hur de ekonomiska konsekvenserna slår. Det tyder på okunskap.
Alla dessa utökade kostnader har bidragit till att kommunen får dra åt svångremmen och har ett enormt sparkrav på mångmiljonbelopp, det är inte bara minskade skatteintäkter som orsakat problemen.
Nu blir det som vanligt. Personal som utför praktiskt arbete inom skola, vården och omsorgerna får stå för notan. Personalstyrkan minskas, lägre anslag till material och indraget klädbidrag blir följden. Administrationen kan inte minskas har man sagt, det är inte lätt att avskeda personer man dagligen fikar tillsammans med.
Kommunstyrelsen måste väl förstå att halvera kostnaden för grönytevården bara är en droppe i havet. Det är hela verksamheter som måste bort. T.ex. näringslivsavdelningen som är ny och oetablerad. Det är stora ingrepp som måste göras.

www.leijonborg.nu
Kerstin Leijonborg
Fjugesta