Kerstins Hemsida

 2018-07-20

Här är bakgrunden till hur Lanna badgruva kom i kommunens ägo.  I februari 2012 klubbades ärendet igenom. Framtidspartiet reserverade sig mot kommunstyrelsebeslut som fattades 6/12 2011 och kommunfullmäktigebeslut i februari 2012.  

 

Kommunstyrelsen 6 december-11

Så var det dags igen. Handling på bordet.
Inte vilken handling som helst. Förvärv av fastigheten Irsta 1:4 ”Lanna Badgruva”. 1 400 000,00. Förslag till beslut att uppdra till förvaltningen att på lämpligt sätt, köp eller byte, förvärva fastigheten och att finansiering skulle ske från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Och nog var det oförutsett.  Efter att jag frågade om vad som ev. skulle komma i byte blev svaret att det är inte tal om något byte, ändå stod det så i handlingen. Handlingarn till kommunstyrelsen kom en dryg vecka innan mötet skulle vara. Den handlingen som detta handlar om var inte med utan fick nr: 19 a på mötet. Demokrati finns inte i Lekebergs kommun i beslutande organ. Om Alliansen diskuterat vet jag inte, men ärendet har inte beretts i KS arbetsutskott. Till beslut står det kommunstyrelsen beslutar… Beredning av ärenden är inte viktigt för alliansen.
Ärende 19 fanns med i handlingarna. Det ärendet handlade om att sälja del av en skogsfastighet, Västanås 2:1. I brödtexten kunde man läsa att försäljningen av skogsfastighet med produktiv skog, skulle finansiera köpet av Irsta 1:4 som inte har produktiv skog och därmed inte inbringar intäkter som den fastighet som ska säljas. Budget skogsförvaltning bör justeras.

Men bråttom, bråttom: handlingen 19 a skulle beslutas med omedelbart justering.. Framtidspartiet reserverade sig mot både 19 och 19 a.
Försäljningen del av Västanås 2:1 måste tas i kommunfullmäktige men att köpet inte behövde gå samma väg enligt ordförande. Eftersom bara Framtidspartiet reserverade sig kommer det att bli så att kommunen köper området ”Lanna Badgruva” för att bedriva bad och friluftsliv.

Det här är ännu ett steg i riktningen att kunna upprätta vindkraftspark i södra Kilsbergen eftersom det inte är nödvändigt med två rekreationsområden i den lilla kommunen och dessa två intressen, vindkraftspark och naturturism, inte kan samsas i samma område. Ledamöterna i kommunstyrelsen blev vilseledda.  I det nya området beskriver man hur det kan skapas gång- och ridvägar samt att Lanna badgruva och Lögardammen kan utvecklas. Ledamöterna har med detta i stort fördärvat att fortsätta diskussionerna om naturturism i södra Kilsbergen vilket de tror det eller inte.

Jag kan inte förlika mig med att kommunen säljer fasta tillgångar, i detta fall 44,9 ha, drygt 11% av skogsarealen. Hur tänker man för framtiden. Kommer det att finnas några fasta tillgångar för kommande generationer om man nallar på skogsarealen då man vill leka storebror. Tidigare har alla fastigheter som ägdes av kommunen överförts till fastighetsbolaget i kommunen.
Ekonomichefen informerade på mötet att kommunen har stora investeringskostnader i framtiden för att säkra vatten och avloppsfrågorna i kommunen , 100-tals miljoner. Är det verkligen läge då att ta på sig mer utgifter som driften av området Irsta 4:1 kommer att medföra och fasta tillgångar som genererar inkomster avyttras?
Förfarandet med handling på bordet är helt förkastligt. Men även den vilseledande kringgående lösningen med att först köpa mark för pengar som finns, konto oförutsett, för att sedan sälja annan mark för att finansiera köpet och återföra pengarna till ”oförutsett”.
Meddelas kan också att köpekontraktet med köp av Irsta 1:4 skrevs dagen efter KS-mötet, samma dag som paragrafen i protokollet med omedelbart justeras skulle hängs upp.