Kerstins Hemsida

 

 Våren 2009

För någon vecka sedan var jag med på ett möte som Vägverket och Lekebergs kommun hade kallat till. Företagarföreningen i  Lekeberg och de köpmän som finns utefter Storgatan och Letstigen i Fjugesta var inbjudna. Vägverket och kommunen skulle föredra hur de tänker att förbättra de båda gatorna. Det är i stort sett bra och trafiksäkerhetshöjande åtgärder är naturligtvis bra. Det är bara på en punkt som köpmännen utefter gatorna inte kan komma överens med Vägverket och kommunen. Företagarna vill inte att antalet parkeringsplatser minskar och försämras. Företagarna som var med talade om varför de var emot planerna med att begränsa för inresande.

Vägverket var kallsinnig från början och politikern som deltog var mäkta irriterad över att företagarna kunde vara så negativa när Vägverket ville förbättra gatan. Han ville inte lyssna på innevånarna som han ska företräda. Jag och övriga närvarande blev bestörta.

Den som lyssnade på de närvarande var tjänstemannen från kommunen.

Några dagar efter mötet blev en i företagarföreningen kontaktad av tjänstemannen som informerade att det skulle göras en ny översyn och man skulle ta med de synpunkter som kommit fram på mötet. Vi får väl se om det händer något i positiv riktning.

Det här har hållit på i 3 år så inget säger att det kommer att ske några under. Det som sker är väl att pengarna som Vägverket har att tillgå kommer kanske inte att räcka lika långt som om vi gjort det här för 3 år sedan . Allt blir ju bara dyrare.