Kerstins Hemsida

 

Samarbete för vems välbefinnande?

Samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet sprack innan det ens hann börja. I dag, 22 november -10, går gamla alliansen åter tillsammans och bildar majoritet fast i minirotet i Lekebergs kommun. Orsaken att gamla alliansen bröts och Centern och Socialdemokraterna skulle bilda "majoritet" skulle vara samrbetssvårigheter med Kristdemokraterna, KD. Men det är en sanning med modifikation, Moderaterna var också ett samarbetsproblem. Nu har ett problem löst sig efterom KD:s ledamot avgått och då tar man ett nytt försök. Vad är det det egentligen handlar om?  Personkemi??? valresultat???? vem får ut mest????? Hur tänker Folkpartiet som fladdrar runt och stöttar olika majoriteter hela tiden? Är det bara för att få vara med i toppen? Vad tycker Folkpartiets väljare.

Det är knappast för Lekebergs bästa politikerna i kommunen arbetar, det är mer troligt att det är för politikernas bästa. Till exempel var det största problemet för moderaterna, i veckan som gick, att arvodesbestämmelsrn plockades ur Kommunstyrelsen arbetsutskotts senaste föredragningslista. Alltså är arvoden till politiker väldigt viktigt. Klart det är viktigt eftersom det rör budget men i stort går det att uppskatta vad det rör sig om. Men kanske inte eftersom förslag på förändringar som höjt kostnaderna nu inte är lika nödvändiga att genomföra.

Lekebergs bästa, demokrati och valresultat tas inte på allvar. Det bollas fram och tillbaka för att gynna den enskilde politikern. Det är inte konstigt att förtroendet för politiker dalar bland människor.

På vilken annan arbetsplats som helst går det att fabulera som det görs i politiken.

Det här sättet att bete sig drabbar även personal i kommunen. Hur ska de kunna ta något på allvar när deras arbetsgivare beter sig som avunsjuka och svartsjuka individer som bara sneglar på varandra utan att ta eget ansvar.

Jag hoppas att personalen orkar stanna kvar i detta kaos för på något sätt hålla ställningarna. Det måste gå att komma till sans i denna turbulens.

På torsdag är det första kommunfullmäktigemötet med ledamöter som valdes i spetember. Kommer allt att vara klart så vi vet vem som kommer att sitta som ordförande och vice ordförande? Kommer det att behövas en 2:e vice ordförande nu när det blir ny majoritet än den tänkta med S och C?

Kommer det att gå att besluta i så många viktiga ärenden som står i föredragningslistan? Det är många som inte varit med i varken diskussioner eller beredning av ärenden.

Är det demokrati att lägga fram ärenden till beslut utan att de som ska besluta hinner få god insyn och kännedom i frågorna? 

Är allt ett spel för gallerierna?