Kerstins Hemsida

Kommunstyrelsen 10 januari 2012

Två ärenden handlade om vindkraft.
1. svar på motion ställd av allianspartierna om att genomföra en
folkomröstning gällande Stena Renewables ansökan om etablering
av vindkraftspark ”Kronoberget” i Lekebergs kommun.
2.  Hur folkomröstningen praktiskt ska genomföras

Allianspartierna yrkade bifall till motionen och även till hur folkomröstningen ska gå till.

 Framtidspartiet i Lekeberg, FL, reserverade sig i båda dessa ärenden.

Det kan inte vara motionärernas mening att man ska folkomrösta om att ett företag ska få etablera  sig i kommunen, men det är så motionen lyder. Det måste vara en tankevurpa.
Men så här lyder motionen:
”Härmed hemställer Allianspartierna i Lekeberg att en folkomröstning gällande Stena Renewable:s ansökan avseende etablering av vindkraftspark ”Kronoberget” i Lekebergs kommun genomförs.
Allianspartierna i Lekeberg yrkar att:
Kommunfullmäktige får i uppdrag att så snart det är möjligt genomföra en folkomröstning
gällande Stena Renewables ansökan avseende etablering av vindkraftspark ”Kronoberget” i Lekebergs kommun”.
Nästa ärende som handlade om hur folkomröstningen ska gå till är lika tokig den eftersom det inte är beslutat än om det blir en folkomröstning. Man kan inte besluta om dag för folkomröstning och när förtidsröstningen ska börja med mera innan beslut är fattat i kommunfullmäktige.
S och V gick på FL:s linje och reserverade sig även de mot besluten.