Kerstins Hemsida

Bygge utan säkerhet

2009-04-28 Åsikten införd i lokaltidningen 2009-05-13

 

Bygge utan säkerhet

 

Jag läste i Kommunstyrelsens protokoll från den 14 april § 55 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att låta kommunen öka den kommunala borgen för LekebergsBostäder från 160 miljoner till 255 miljoner kronor. Det borgensåtagandet måste vara del av den säkerhet som behövs för det nya huset i Fjugesta, Kastanjen.

Bygget är redan i gång. Hur vågar man starta utan att finansieringen är klar? Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj.

Förhoppningsvis känner Kommunfullmäktige så stort ansvar att de inte låter Lekebergs innevånare stå den risken. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i en kommun. Borgensåtagandet kommer att vara nästan lika stort som hela omslutningen i Lekebergs ekonomi.

 

Kerstin Leijonborg

 

sikten införd i lokaltidningen 2009-05-13g läste i Kommunstyrelsens protokoll från den 14 april § 55 beslut om att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att låta kommunen öka den kommunala borgen för LekebergsBostäder från 160 miljoner till 255 miljoner kronor. Det borgensåtagandet 

måste vara del av den säkerhet som behövs för det nya huset i Fjugesta, Kastanjen.

Bygget är redan i gång. Hur vågar man starta utan att finansieringen är klar?

Förhoppningsvis känner Kommunfullmäktige så stort ansvar att de inte låter Lekebergs innevånare stå den risken. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i en kommun. Borgensåtagandet kommer att vara nästan lika stort som hela omslutningen i Lekebergs ekonomi.

 

Kerstin Leijonborg