Kerstins Hemsida

KF juni-2011

Det var ett spännande möte som många såg framemot tordag kväll 16 juni 2011. Solen sken och åhörarstolarna fylldes mer och mer. I dag skulle ett historiskt stort ärende beslutas. Planfrågan om vindkraftspark i södra Kilsbergen eller inte. Det fanns nämligen inte mindre än tre motioner i frågan om det skulle läggas ett veto mot att ge tillstånd till att anlägga vindkraftspark i Kilsbergen. Mötet började och döm om min och alla andras förvåning när ordförande informerade om att tre ärenden skulle utgå denna kväll, motionerna om veto mot vindkraftsparken i södra Kilsbergen. Ingen förklaring gavs utan mötet fortsatte med att inbjudna gäster höll sina föredrag. Efter den informationen reste sig flera av åhörarna och i upprörd stämning lämnade de kommunfullmäktigemötet. De trodde att de skulle få vara med om ett historiskt tillfälle. Den största planfrågan i kommunens 16 åriga historia skulle avgöras och då plockas den bara bort. Helt otroligt.

Det är så här alliansen, som leder i minoritet, får arbeta i dag. Det är inte första gången ett ärende har varit med i ärendelistan men lyfts ur eller att ärenden har återremiterats för att beredningen har varit för dålig eller inte förekommit alls, inga underlag. Att det har gått att återremitera ärenden är tack vare att i dag har vi en fungerande opposition i kommunen och det räcker med att en tredjedel av ledamöterna yrkar på återremiss för att den ska godkännas. 

Alliansen har 17 mandat i fullmäktige och oppositionen har 18. För att beslut ska gälla  ska det vara majoritetsbeslut. Det räcker att ett parti ur oppositionen röstar med alliansen för att få igenom förslag men själva har de inte den makten. Det gäller för alliansen att vara ödmjuka, tillmötesgående och föra en demokratisk debatt för att bli framgångsrika. Det är inte lätt.

 

Att det kommit så många åhörare till detta möte var nog inte att det bjöds på korv och bröd efter mötet utan det var nog vindkraftsfrågan som drog. Varför stannade i så fall inte alla åhörare kvar under mötet utan bara under information av andra aktörer?