Kerstins Hemsida

Åsikter/debatt 2/12 2008


Hur vore det om Lennart M Pettersson och Gerhard Olsson försökte att bete sig som vuxna män i stället för små pojkar. Ni har båda varit med och höjt skatten sedan Lekeberg blev egen kommun. Första gången var när Lekebergsskolan skulle förbättras. Den gången hade det nog blivit mer om Lennart M Pettersson hade fått bygga en helt ny skola med kostnader upp mot 80 miljoner. Då stannade det på 38 öre och skolan blev rustad och tillbyggd. Bra tyckte de flesta. Nu handlar det om 20 öre som Gerhard Olsson varit med och drivit igenom och som ska läggas i ett konto för oförutsedda utgifter. Märkligt! 2,4 miljoner till oförutsett tycker jag pekar på att politikerna inte har det ekonomiska läget under kontroll. Eller är det möjligt att något kommer att gå till den beställning av ny fastighet, som ska gagna Vård- och omsorg, som  politikerna gjort till LEBO, Lekebergs Bostäder? Troligen kommer kostnaden för den satsningen att hamna i storleksordningen som skolbygget skulle landat på men som då  inte blev av. Det här är något som kommuninnevånarnas skattepengar kommer att få finansiera. LEBO är ett kommunalt bolag.
Att Lennart M Pettersson och socialdemokraterna reserverat sig mot skattehöjning men bifaller budget 2009 är löjeväckande. De stödjer all utbyggnad och kostnadskrävande nya avdelningar. Jag hade förväntat mig att socialdemokraterna skulle lägga ett eget budgetförslag där man bantat ner sig i befintlig kostym för att få en starkare budget. Men icke. Det är ingen som vågar ta tag i problemet. Det som behövs är att sänka utgifterna. För några år sedan lades en motion i KF om att se över administrationen men hittills har ingen vågat ta det steget utan fler chefsposter men färre på golvet är vad som hänt.
Tack och lov har anställningsstopp införts så tjänster som blivit vakanta har inte kunnat återbesättas. Vi får se vad som händer när stoppet upphävs. Då kanske karusellen är i full gång igen. Det ska inte behövas ta hjälp av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), för att dra i bromsen. Det handlar om ansvar.

Kerstin Leijonborg
Fjugesta