Kerstins Hemsida

MEDBORGARFÖRSLAG  20 AUGUSTI -08

Sannabadet

Angående vattenrutschbanan som inköptes i våras men inte blev uppmonterad inför årets sommaröppnande av utomhusbadet Sannabadet har jag några synpunkte på som jag vill framföra. Eftersom det är lång tid till nästa sommarsässong finns det gott om tid att tänka över olika förslag sinnan beslut fattas.

OM montering och uppsättning av den inköpta vattenrutschbanan kommer att verkställas skulle jag vilja att följande undersöks:

-Möjligheten att bygga en ny bassäng till rutschbanans ändamål i stället för förslaget som ryktats att göra intrång/bygga om mellanbassängen som finns i dag. En bassäng med rutschbana ska förmodligen vara djupare än vad mellanbassängen är i dag. Då blir bassängen mindre lämpad för de yngre barnen. Mellanbassängen behövs för simskolan och det har hittills varit simskola varje vardag under tre veckor under badsässongen. Vattenrutschbanan ska förmodligen vara avstängd under tid då simskola pågår. Det är en stor säkerhetsrisk om vattenrutschbanan är öppen då simskola pågår. Om det finns en vattenrutschbana bör den vara tillgänglig när badet är öppet. Vattenrutschbanan vänder sig också till äldre besökare än dagens mellanbassäng som riktar sig till de yngre barnen.

- Ur ekonomisk synpunkt vore det också intressant att få veta vilket som i längden blir det bästa alternativet. Ny bassäng eller en ombyggnation av mellanbassängen.

Kerstin Leijonborg