Kerstins Hemsida

Anslutningstrafik innebär att man kan få åka hemifrån till en busshållplats för vidare resa dit man ska. I Lekebergs kommun har man haft den tjänsten, men den har inte varit marknadsförd. Det står i föreskrifterna bland annat att det kostar 20 kr/ resa vilket är självkostnadspris. Det kanske var det 1996 men är det inte i dag. Taxor måste följas upp vilket inte gjorts. Att det hamnade på 20 kr/ resa var att det skulle kosta som en bussbiljett som antagligen kostade 20 kr då. När ingen håller i uppföljning så arbetar reglerna för sig själv och när de som nyttjade tjänsten skulle till Fjugesta till Vårdcentral, tandläkare eller handla i centralorten fick de åka hela vägen eftersom det kanske inte fanns någon busshållplats innan man kom till Fjugesta. Till slut är det bara de resorna som blivit kvar. Att det finns anslutningstrafik har inte personal haft kännedom om. Då blir det inte heller fler som nyttjar tjänsten, den tonar ut. Man kan också undra varför ärendet ligger under Vård- och omsorgsnämnden. Det är ju vanliga resor vi talar om. Det borde vara kommunstyrelsen och kanske tekniska avdelningen som ska ha hand om dessa ärenden. Nu i spariver upptäcker man en sådan här utgift eftersom det legat 64 000 kr i budget för det under Vård- och omsorgsnämnden, 2015 kostade det c:a 46 000 kr. Det plockas bort – icke lagstyrt. Konstigt att det finns en budget för det när det står i reglerna att det är självkostnadspris på resorna.

Om det skulle ligga under kommunstyrelsen blir frågan en annan. Lekebergs kommun vill att kollektivtrafiken ska öka inte minst för miljöpåverkan. Det står dessutom i Kommunfullmäktiges mål. Då kanske det var bra om även kompletteringstrafik finns så det blir enklare att åka kollektivt hela vägen till slutstationen. Det är sådana här konsekvensbeskrivningar jag saknar när jag ska ta beslut och inte får det 5 dagar innan beslut ska tas. Bråttom, bråttom har aldrig varit någon bra regel för att bra beslut ska fattas. Men så är det ofta när beslut ska fattas 5 dagar eller handling på bordet – för det är inte så stort ärende eller vi är sent ute. Jag tycker att alla ärenden som kommer till Kommunstyrelsen är viktiga och jag vill kunna sätta mig in i ärendena i god tid före beslut ska fattas.

När ärendet var uppe i Kommunfullmäktige för beslut den 29 februari hade vi i kommunstyrelsen fått det i handlingarna till den 16 februari. Informationen var knapphändig. Man ville ta bort kostnaden för ingen trodde att tjänsten var attraktiv. Vad andra kommuner gör tycker jag också är oväsentligt. Vi måste kunna fatta egna beslut i vår kommun.  Kommunfullmäktige beslöt att sluta med kompletteringstrafiken. Vi i Framtidspartiet ville få återremiss i ärendet men det anammades inte. Vi reserverade oss mot beslutet.