Kerstins Hemsida

Skolskjutsar 2017 och framåt i Lekebergs kommun

Nu har nog det största fiaskot inträffat i Lekeberg sedan vi startade egen kommun.
Skolskjutsarna har lagts över till Länstrafiken, Region Örebro län. Orsaken till det är oklart. Men det jag hörde vid en information var att Länstrafiken ofta har tomma platser i bussarna och då vore det bra om man kunde samordna så skolbarnen kunde åka där det fungerar.
Högstadieelever från Mullhyttan har fått åka något år med länstrafiken och det har i stort fungerat bra.
Nu har Kultur- och bildningsnämnden beslutat att Länstrafiken ska ha allt ansvar för skolskjutsar.
Här blev det en kulturkrock. Länstrafiken har sina linjer och tidtabeller som de följer men de överensstämmer inte så bra med skolans tider.

 Det står i avtalet att beroende av elevernas ålder är avståndet mellan hemmet och skolan en faktor men det står också att avståndet från hemmet till närmsta busshållplats är en faktor.
Länstrafiken har löst det så att ska barnen som har rättighet till skolskjuts t.ex. 2 km till skolan får de skolskjuts men finns det en busshållplats på närmare plats t.ex. 1,5 km får de ta sig till busshållplatsen och åka med kollektivtrafiken i stället. Så tror jag inte det var tänkt från kommunens sida eftersom det går en skolskjuts förbi hemmet, men texten i avtalet är viktig.
Så fungerar det med vanlig kollektivtrafik men så har inte varit fallet med skolskjutsar. Det är en riktig tankevurpa. Skolskjuts och kollektivtrafik kan inte likställas.
När den kommunala skolskjutsen fungerade fanns naturligtvis inga fasta busshållplatser utan det byggde på var eleverna bodde och turerna kunde förändras utefter det.
Det var ett hantverk som var tidskrävande och krävde stor lokalkännedom och noggrannhet. Det var sällan det missade men när det hände var det ganska lätt att lösa i de enstaka fallen.
Med Länstrafiken är det inte bara enstaka fall som blivit missade.

Personligen tror jag att Kultur- och bildningsnämnden trodde att det skulle bli så mycket billigare att de som har dataprogram för kollektivtrafik skulle klara det smidigare och att det skulle bli billigare, även om de beslutande påstått att det inte handlar om priset utan om säkerhet.
Vad är det för säkerhet att t.ex. låta barn från 5-6 års ålder stå utefter den starkt trafikerade väg 204 och vänta på länsbussen eller att åka buss med flera byten då restiden kan bli upp till 1,5 timmar?
De mindre barnen har tidigare fått hjälp av chauffören över vägen om de behövt korsa vägen för att komma hem. Det sker naturligtvis inte med länsbussen.

Det som är mest graverande är ändå att politikerna i nämnden säger sig inte ha vetat hur trafiken kommer att fungera. Ansvaret ligger faktiskt hos dem även om de har en annan utförare än tidigare. När man tar ett sådant steg som detta varit att ändra på skolskjutsen till och från skolan och inte ha minsta intresse om hur det kommer att fungera är helt sanslöst. Ingen konsekvensbeskrivning finns på för- och nackdelar.
Det ordförande i nämnden har sagt vid några tillfällen när frågan till honom kommit upp , det ska bli spännande att se hur Länstrafiken kommer att klara uppdraget. Det är inte spännande det ska vara, det handlar om barnens säkerhet till och från skolan. Då ska det inte finnas några oklarheter när det är dags för skolstart.
Det hela uppdagades när elevernas vårdnadshavare fick papperet i sin hand hur skolskjutsarna skulle gå och vilka som skulle åka kollektivtrafik. Dock fick inte alla vårdnadshavare brevet. Nu har det lovats ett nytt brev dagen innan skolstart men inga större justeringar kommer att hinnas med.

Det kommer att bli en saftig nota för Lekebergs kommun för att ordna upp den här enorma missen men det alvarligaste är att eleverna som ska till skolan är de stora förlorarna.

Det är heller inte tid till att skylla på varandra vem som gjort fel nu handlar det om att kommunen och Länstrafiken får ta sitt ansvar och lägga manken till och fixa till detta med det snaraste.