Kerstins Hemsida

På torsdag 20 november-08 sammanträder kommunfullmäktige i Lindens samlingssal 18.30. Två viktiga ärenden som rör alla kommuninnevånare är skattesatsen och budget 2009 och tre år framåt.

Förslaget om att höja kommunalskatten med 20 öre står enbart allianspartierna för. Oppositionen reserverade sig i kommunstyrelsen för eget förslag, oförändrad skattesats.

Budget 2009

När ärendet  om budgetramar 2009  var uppe på agendan i kommunstyrelsen 4 november avstod oppositionen från att delta i beslutet.

Alliansens förslag som röstades igenom innebär 20 öre skattehöjning och 1% uppräkning av budgetramarna.

Det ska bli spännande att höra oppositionens förslag till budget 2009 på kommunfullmäktiges möte den 20 november.

Reflektion: jag tycker att det är märkligt  att man i vår lilla kommun inte kan komma överens om skattesatsen. Det måste innebära att de båda "blocken" prioriterar på olika sätt. Alliansen fortsätter att bygga ut och satsa pengar som inte finns och  oppositionen  har styrka att stå emot.

Politiska prioriteringar som redovisats för kommunstyrelsen är inrättande av näringslivs- och utvecklingsavdelning 853 000:-. (I mars i år  skulle det vara kostnadsneutralt men i delårsredoviningen visade det på ett underskott för 2008). Sannabadet får höjd hyra på grund av investeringar 520 000.-. Andra kostnader, flera av dem p.g.a yttre omständigheter, är bland annat avgifter till Regionförbundet, Kollektivtrafik och Nerikes Brandkår.  Övriga nämnder har ckså prioriteringar som oppositionen tydligen inte är överens om. Vi för höra på torsdag.